Bij verkoop van goederen aan zakelijke afnemers in het buitenland, maakt u eigenlijk gebruik van een

intracommunautaire verleggingsregeling voor de BTW. Hierbij wordt geen BTW op de factuur

opgenomen, en kan de klant de BTW dus ook niet als voorheffing aftrekken.

Er moet eerst een aparte grootboekrekening aangemaakt worden waarop de omzet geboekt wordt.

Ga naar Boekhouding / Stamgegevens / Grootboekrekeningen en klik op nieuw.


Vul in:


- Rekeningnummer: (bv 8650)

- Omschrijving: Omzet buitenland (EU)

- BTW rubriek: 3B

- Verdichtingen: 3 / 31

- Soort rekening: Winst en Verliesrekening

- ….. Omzet/Inkoop/kosten


Hierna moet een nieuwe Verdeelsleutel aangemaakt worden.


Ga naar Boekhouding / Stamgegevens / Verdeelsleutels en selecteer de verdeelsleutel DA. Klik nu

boven in de balk op Verdeelsleutels en selecteer Dupliceer. Deze verdeelsleutel wordt nu gekopieerd,

en die gaan we gebruiken.


Selecteer hier de nieuw gemaakte kopie en klik op Wijzig. Pas de Code aan in “DEU” en de omschrijving Debiteuren buitenland EU”


Gebruik deze verdeelsleutel bij het factureren naar het buitenland. Let goed op dat de artikelen op

de grootboekrekening 8650 komen.