Met de optie Export voor nieuwe administratie van de module Import/export exporteert u diverse stamgegevens uit de geopende administratie naar een exportbestand op uw computer. Dit bestand kunt u vervolgens tijdens het aanmaken van een nieuwe administratie selecteren en als basis voor die nieuwe administratie gebruiken.


  • Kies het menu Boekhouding > Import/export> Export voor nieuwe administratie.
    Het venster Exporteren wordt geopend.

VensterExporteren


Standaard zijn alle opties ingeschakeld. Dat betekent dat de stamgegevens van alle grootboekrekeningen, verdichtingen, kostenplaatsen, verdeelsleutels, btw-rubrieken, dagboeken, rapportmodellen, landen, talen en valuta voor zover ze in de huidige administratie zijn vastgelegd, in een exportbestand worden gezet.

  • Schakel desgewenst een of meer opties uit als u de stamgegevens hiervan niet in het exportbestand wilt opnemen.
  • Klik op OK.
  • Het venster Set print file name wordt geopend.
  • Bepaal waar u het exportbestand op uw computer wilt opslaan, voer de naam van het exportbestand in, en klik op de knop Opslaan.
    De gegevens zijn geëxporteerd en in het exportbestand op uw computer opgeslagen.U kunt het bestand nu selecteren bij de keuze voor een rekeningschema tijdens het aanmaken van een nieuwe administratie; zie verder Administratie aanmaken.