Bij inkoop van goederen en diensten uit landen buiten de EU moeten deze gegevens ook apart op het BTW formulier vermeld worden bij rubriek 4A.
Zowel de inkoopwaarde van de factuur als 21% BTW hierover moet ingevuld worden. De BTW mag vervolgens verrekend worden via de voorheffing (rubriek 5B), zodat er effectief geen BTW geheven wordt, maar het wel geadministreerd is. Dit noemen we ook wel eens een “broekzak-vestzak boeking”.
Om dit bij het boeken van een inkoopfactuur automatisch goed te laten gaan, moeten er een aantal stamgegevens eenmalig aangemaakt en ingesteld worden:

  • Er moet een BTW-rekening aangemaakt worden
  • Er moeten inkooptussenrekeningen aangemaakt worden;
  • Er moet een speciale verdeelsleutel aangemaakt worden;
  • De betreffende crediteuren moeten aangepast worden.


Daarna zal bij het inboeken van een inkoopfactuur automatisch ook rubriek 4A en 5B op het BTW formulier gevuld worden.


Aanmaken BTW rekening:


Bij de stamgegevens van de grootboekrekeningen (boekhouding / stamgegevens / grootboekrekeningen) moet een nieuwe grootboekrekening aangemaakt worden. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:


Rekeningnummer

1518

 

Omschrijving

BTW buiten EU

 

Valuta

Euro

 

BTW rubriek

4A2

 

Verdichtingen

2 / 24 / 243

 

Instellingen

Balansrekening / BTW rekening

 


Aanmaken inkooptussenrekeningen:

Er moeten twee grootboekrekeningen aangemaakt worden die samen altijd in evenwicht zijn. De ene rekening is gekoppeld aan de BTW rubriek 4A1, de andere niet. Dit worden tussenrekeningen genoemd. Deze tussenrekeningen hebben alleen een administratieve functie, tijdens het boeken van de factuur kunnen de kosten “gewoon” geboekt worden op de betreffende kostenrekeningen. Bij de stamgegevens van de grootboekrekeningen (boekhouding / stamgegevens / grootboekrekeningen) moet de nieuwe grootboekrekeningen aangemaakt worden. De volgende gegevens moeten ingevuld worden:


Rekeningnummer

6020

6021

Omschrijving

Tussenrekening Import

Tussenrekening Import

Valuta

Euro

Euro

BTW rubriek

4A1

GEEN BTW RUBRIEK SELECTEREN

Verdichtingen

4 / 45 / 455

4 / 45 / 455

Instellingen

Winst en verliesrekening / Gewone rekening

Winst en verliesrekening / Gewone rekening

 

Aanmaken verdeelsleutel:


De verdeelsleutel wordt gebruikt om de inkoopboeking automatisch rekening te laten houden met de tussenrekeningen en de BTW rekeningen. Hierdoor wordt de zowel de BTW goed gepresenteerd en is het mogelijk de kosten op de kostenrekeningen te boeken. Ga naar boekhouding/stamgegevens/verdeelsleutels en klik op invoer. Maak een verdeelsleutel aan met de onderstaande specificaties:


Code

CIMPORT

 

 

Omschrijving

Crediteuren BUITEN EU

 

 

Uitgangspercentage

100%

 

 

Valuta

Euro

 

 

Aanvinken

Inkoopboek

 

 

 

 

 

 

 

Grootboekrekening

 

Percentage

1e regel

1600 Crediteuren

 

-/- 100 %

2e regel

1518 BTW buiten EU

 

-/- 21 %

3e regel

1520 Voorbelasting

 

 

4e regel

6020 Tussenrekening Import

 

100 %

5e regel

6021 Tussenrekening Import

 

-/- 100 %

6e regel

   

100 %