Zoals u weet wordt er in Europa gewerkt aan een standaardisatie van het betalingsverkeer. De overgang van reguliere bankrekening-nummers naar IBAN is daar een hele belangrijke stap in.

Om hiervoor klaar te zijn, moeten er gegevens in uw database worden omgezet. Op dit moment hebben uw relaties slechts een bankrekeningnummer vermeld staan in het tablad Financieel op de relatiekaart. Dit moet worden omgezet naar IBAN codes. Informer gebruikt hiervoor een externe partij die deze conversie kosteloos kan uitvoeren. Maar dit kan alleen met uw hulp. Zij hebben minder dan 24 uur nodig voor deze conversie. In deze 24 uur kunt u gewoon doorwerken met Informer. Houdt u er wel rekening mee dat de in deze 24 uur ingevoerde bankrekening-nummers niet in de conversie zullen zijn meegenomen.


Om van uw huidige relaties de bankrekening-nummers in Informer om te zetten naar IBAN gaat u als volgt te werk. Wanneer u de update geïnstalleerd heeft, logt u in binnen Informer (let op dat u volledige privileges heeft), om vervolgens te kiezen voor het menu-item Boekhouding > Telebankieren > Export voor IBAN en BIC. Deze functie maakt een exportbestand aan met bankrekening-nummers, welke kunnen worden geconverteerd naar IBAN codes.


Er zal dan een venster openen, waar u wordt gevraagd waar u het bestand wilt opslaan en hoe u het bestand wilt noemen. Geef het bestand de extensie .TXT mee. Bijvoorbeeld MijnBedrijf.TXT


Ga vervolgens naar https://www.ibanbicservice.nl/ Wanneer u hier voor het eerst gebruik van gaat maken, dient u zich te registreren. Na de registratie ontvangt u een email met uw inloggegevens. Hiermee logt u in op de site van de conversieservice. U kiest daar voor de menuoptie IBAN BIC MultiChecker. Hier kiest u voor ‘Selecteer bestand’ U selecteert het te converteren bestand en drukt op de knop ‘Bestand versturen’. Binnen 24 uur ontvangt u een mail retour waarmee u het verrijkte bestand kunt downloaden.


Dit verrijkte bestand, dient vervolgens in Informer geïmporteerd te worden. U doet dit door weer in te loggen als Systeembeheerder, om vervolgens te kiezen voor het menu-item Boekhouding > Telebankieren > Import IBAN en BIC. De IBAN codes worden hiermee op de juiste plaats binnen Informer gezet. Dit zal gebeuren voor zowel de normale als de G-rekeningen als die zijn ingevuld.


Mocht het zo zijn dat u bij (sommige) relaties zelf al IBAN codes heeft ingevoerd in het veld van het bankrekeningnummer, dan kunt u deze vol-automatisch door Informer laten verplaatsen naar het IBAN veld. Dit doet u door de functie Boekhouding > Telebankieren > IBAN naar IBAN-veld verplaatsen te gebruiken.


Houdt u er rekening mee dat zolang u in de boekhouding bij ‘Eigen bankrekeningen’ nog niet heeft aangegeven gebruik te willen ( of moeten) maken van SEPA, het bankieren nog op de traditionele manier zal gaan.